Main Menu

PDF Print E-mail

Informace  na  farních  stránkách  jsou  aktualizovány  na  základě  obdržení

podkladů z  farního úřadu. V  případě, že údaje  chybí, kontaktujte farní úřad

(tel. 733 740 016 Otec Zdeněk Gerhard Klimeš) nebo se podívejte do vývěsních

skřínek  naší farnosti. V případě nalezených chyb na stránkách pište prosím

na CLOAKING .

Naše  farní  stránky  jsou  v  rekonstrukci a  momentálně  běží  v  omezeném

režimu,není proto k dispozici menu v levé polovině (rozpis úklidů, kontakty,

historie apod.). Aktualizace  pořadu bohoslužeb  a  ohlášek  na  další  týden

probíhá  v neděli večer.

 

"Obrácení a vytrvání je milost mého Milosrdenství"

(Pán Ježíš sv. Faustyně)

 


Den
Liturgická oslava Hodina Bohoslužby

Pondělí  26.9.

památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 18:00

 

za +Miroslava Svestku k nedožitý 70ti rokům,

za živou rodinu, dar zdraví a víry

V36

 


Úterý   27.9.

památka sv. Vincence z Pauly, kněze -

Středa 28.9. slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

7:30

 

za +rodiče a prarodiče Trtkovy a za Duše v očistci

V200


Čtvrtek 29.9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

18:00

za +Josefa Sobáně, jeho +manželku Marii,
rodiče z obou stran a Boží ochranu
pro celou živou rodinu
H97

Pátek 30.9.
památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
18:00


za +manžele Cyrilu a Františka Rožnákovy
D6

 


Sobota  1.10.


památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Panny a učitelky církve


7:00

 


za rodiče Malinovy, Ludmilu Malinovou, 
Josefa Pijáčka, Annu Nevařilovou a Marii Hrubošovou
D167

Neděle 2.10. 27.neděle v mezidobí

Růžencová pout

7:30

 

za +Marii Zemkovou, rodiče z obou stran,

za Boží požehnání a pomoc pro živou rodinu

D49

 --


mše svatá v Hradčovicích není

10:30 mše svatá v Uherském Brodě
celebruje Mons. Mgr. Josef Nuzík
srdečně zveme do průvodu všechny krojované
vychází se v 10:00 od gymnázia


Kostel se otevírá 40 minut před bohoslužbou.

Růženec se modlí 30 minut  před začátkem mše svaté

 

 

Fotografie z naší farnosti naleznete na

https://picasaweb.google.com/115147679506214094933

přidána fotogalerie z Prvního svatého přijímání, Turzovky  a farní pouti

 

 

* Hnutí Modlitby matek ve Farnosti Hradčovice srdečně zve všechny maminky, babičky, prababičky

a všechny na závěr Modlitebního tridua v neděli 25. 9. ve 14:00 v kostele v Hradčovicích

 

* Vzadu v kostele jsou plakátky s mládežnickými akcemi v našem děkanátu Uh. Brod.

 

* Je k dispozici stolní kalendář Děkanátu Uh. Brod na rok 2017 za příspěvek CZK 55,--.

 

 

* V sobotu 1. 10. 2016 v 11:30 hodlají v kostele v Hradčovicích uzavřít církevní manželství

pan Pavol Macek z Bratislavy a slečna Veronika Chvílová z Drslavic. Přejeme snoubencům Boží požehnání!

 

 

*V neděli 25.9. bude mše svaté v Hradčovicích sloužit P. Tomasz Zurek, kaplan v Uh. Brodě.

Po ranní i hrubé mši svaté pak bude udělovat novokněžské požehnání.

 

* Zveme kluky od 1. třídy, kteří by chtěli sloužit Pánu Bohu jako ministranti, aby se k této pěkné, důstojné a zodpovědné

službě nahlásili panu farářovi nebo Vaškovi Pochylému. Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

Jste zváni na Růžencovou pout do Uherského Brodu. Zveme také zvláště krojované účastníky do průvodu.

 

 

 

 

 

http://www.kalendar-dekanatu-ub.maweb.eu/


 


 

 

 

*Víkendové duchovní obnovy pro seniory na Velehradě a sv. Hostýně najdete na http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/6

 

*Aktuality z centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého na http://www.rodinnyzivot.cz/


*Přehled exercicií na sv. Hostýně na http://www.hostyn.cz/exercicie.htm


*AKCE pořádané na Velehradě najdete na http://www.velehradinfo.cz/kalendar-akci

 

 

 

 
 

Hledání