Ohlášky a bohoslužby

Informace  na  farních  stránkách  jsou  aktualizovány  na  základě  obdržení podkladů z  farního úřadu. V  případě, že údaje  chybí, kontaktujte farní úřad (tel. 733 740 016 Otec Zdeněk Gerhard Klimeš) nebo se podívejte do vývěsních skřínek  naší farnosti. V případě nalezených chyb na stránkách pište prosím na marketabuckova@email.cz .

Naše  farní  stránky  jsou  v  rekonstrukci a  momentálně ještě stále běží  v částečně omezeném a zkušebním režimu. Aktualizace  pořadu bohoslužeb  a  ohlášek  na  další  týden probíhá  v neděli večer nebo v pondělí ráno.

 

„ Žádná duše, která se ke mě přiblížila, neodešla bez útěchy.“ 

(Pán Ježíš sv. Faustyně)

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Pondělí  28.11. Rorátní mše svatá

sraz dětí s lucerničkami v 6:10

6:15 za +Jaroslava Juráka, dvoje rodiče, +Anežku Grajovou, kněze, za Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu a za Duše v očistci   D169
Úterý  29.11.
Středa 30.11. svátek sv. Ondřeje, apoštola 17:00 za dvoje +rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu V43

18:00 náboženství pro dospělé na faře

 

Čtvrtek 1.12. památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka, mše sv. pro děti

mše sv. pro děti

17:00 za +rodinu Beňovských s prosbou o dar víry pro živou rodinu   L16

16:30 svátost smíření pro děti

Pátek  2.12. 1. pátek v měsíci 17:00 za +Marii Sedláčkovou, manžela, dceru, zetě a za Duše v očistci   H116

od 16:00 Adorace Nejsvětější Svátosti

18:00 náboženství pro 6.-9.třídu

 

Sobota 3.12. památka sv. Františka Xaverského, kněze

1.sobota v měsíci

 

 7:30 za nemocné ve farnosti Hradčovice, za ty, kteří by rádi chodili do kostela, ale pro nemoc nemohou, za jejich rodiny a na jejich úmysly

naši nemocní

 

 

 

Neděle 4.12. 2.NEDĚLE ADVENTNÍ


7:30 za živé a zemřelé členy Živého růžence
10:00 za živé a zemřelé Barbory

 

po mši svaté přijde možná do kostela sv. Mikuláš, zveme všechny děti

Kostel se otevírá 40 minut před bohoslužbou.

Růženec se modlí 30 minut  před začátkem mše svaté

Fotografie z naší farnosti naleznete na

https://picasaweb.google.com/115147679506214094933

 

 

 • Vzadu v kostele jsou plakátky s mládežnickými akcemi v našem děkanátu Uh. Brod.
 • Srdečně děkujeme všem, kteří pomohli v sobotu strojit adventní věnec ke kostelu.
 • Zveme kluky od 1. třídy, kteří by chtěli sloužit Pánu Bohu jako ministranti, aby se k této pěkné, důstojné a zodpovědné službě nahlásili panu farářovi nebo Vaškovi Pochylému. Děkujeme.
 • Je k dispozici kalendář děkanátu Uherský Brod za 55,– Kč.
 • Sbírka na Charitu vynesla 36 515,– Kč. Všem dárcům ať Bůh odplatí dobrem.
 • Nemocné navštíví pan farář se sv. přijímáním ve čtvrtek 1.12. od 8:30 v Hradčovicích, ve středu 7.12. od 8:30 v Drslavicích, ve čtvrtek 8.12. od 8:30  ve Veletinách a ve středu 14.12.od 8:30 na Lhotce.
 • V pátek 25. 11. 2016 se koná tradiční Setkání seniorů na Obecním úřadě v Hradčovicích od 15:00. Proto bude mše svatá ráno v 7:30. Všichni jste na setkání a na mši svatou srdečně zváni!
 • Náboženství pro 6. -9. třídu bude v pátek 25. 11. 2016 v 18:00 na Faře v Hradčovicích.
 • V sobotu 26. 11. 2016 se bude na Faře strojit adventní věnec, který stává před kostelem. Kdo můžete, přijďte, prosím, v 8:30 Děkujeme též všem, kteří jakkoliv pomáhají ve farnosti!
 • Dne 3. 12. 2016, na 1. sobotu v měsíci, bude do našeho Farního kostela přivezena socha Panny Marie Fatimské, kdy po mši sv. zasvětíme naše rodiny v rámci přípravy na 100 let od zjevení.
 • Zveme děti a rodiče na Roráty s lucerničkami, které se budou konat v adventní pondělí 28.11.2016 ráno v 6:15. Sraz dětí u fary je v 6:10. Poté jste zváni na lehkou snídani na faru. Těšíme se na Vás.
 • Zveme nově přihlášené zájemce o ministrování v sobotu 10.12.2016 na 17:00 na faru do klubovny.
 • V Adventu děti s rodiči zažijí putování do Betléma s Kimem a Mikou v příběhu. Děti dostanou plán a deníček, do kterého si každý den zapíší své zážitky, a pak 25.12. jej donesou do kostela.

 

V sobotu 10. 12. 2016 bude v Hradčovicích předvánoční zpovídání za účasti cizích kněží od 14:00 do 16:00. Využijte příležitosti prožít svátky s čistým srdcem, především také děti a mládež!!!

 

 

HODY 2016

 

 

denweb16

 

 

Koncert SGV 1.12.2016

 

 

Adventní duchovní obnova 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a1

 

a2