Ohlášky a bohoslužby

Informace  na  farních  stránkách  jsou  aktualizovány  na  základě  obdržení podkladů z  farního úřadu. V  případě, že údaje  chybí, kontaktujte farní úřad (tel. 733 740 016 Otec Zdeněk Gerhard Klimeš) nebo se podívejte do vývěsních skřínek  naší farnosti. V případě nalezených chyb na stránkách pište prosím na marketabuckova@email.cz .

Aktualizace  pořadu bohoslužeb  a  ohlášek  na  další  týden probíhá  v neděli večer nebo v pondělí ráno.

 

 

„Buďte všichni zajedno, stejně usuzujte, stejně smýšlejte. “

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Pondělí 23.1.  17:00 za + P.Jana Zemánka, za jeho rodiče Jana a Františku a celý rod  V5 
Úterý 24.1. památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Středa 25.1. svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola  17:00 za Stanislava Janoška, bratra, rodiče a Duše v očistci  H213

18:00 náboženství na faře pro 6.-9.třídu

Čtvrtek 26.1. památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

 

 17:00 za kněze, bohoslovce, zasvěcené osoby a za kněžská a řeholní povolání MM

 

Pátek  27.1. památka sv. Anděly Mericiové, panny 17:00  

na jistý úmysl

 

Sobota 28.1. památka sv. Tomáče Akvinského, kněze a učitele církve Veletiny

17:00

 

 

na jistý úmysl   V186

 

Neděle 29.1. 4. neděle v mezidobí 7:30 za živé a zemřelé členy živého růžence 
10:00  

za +Marii a Jaroslava Mihlovy, jejich rodiče, Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu   V193

 

Kostel se otevírá 40 minut před bohoslužbou.

Růženec se modlí 30 minut  před začátkem mše svaté

Fotografie z naší farnosti naleznete na

https://picasaweb.google.com/115147679506214094933

Přidány následující fotogalerie, odkaz si zkopírujte do prohlížeče.

KOLEDOVÁNÍ VE VELETINÁCH    https://photos.google.com/share/AF1QipNIFzqX6jRwUEQImcqR0MIPxdxzGYqb2wfG_TOAb7qVhVHIkOUXe_nGaFYcpWDk-w?key=OWE4MmpXNFR4eXZuTUpqb183OHFpNkJiTzg3OGtR

 

DRSLAVICE ZPÍVÁNÍ U KAPLIČKY  https://photos.google.com/share/AF1QipOXT1wrDHGZLzGgCiYIjTEr6SEmvqprZhSfbiXQFPWYJbAhetw9umyj3p2xlhsb1Q?key=R0htOVZYSDRwQlBGX21aQU15cGpoWGJKZ3NKSTRn

 

* Za kalendářní rok 2016 bylo ve farnosti Hradčovice: 19 křtů, 15 církevních sňatků a 13 pohřbů.

* Vzadu v kostele si můžete vzít lístečky na zapisování intencí mší sv. na 1. pololetí roku 2017.

* Vzadu v kostele je arch na zapisování služeb na úklid sněhu. Děkujeme za službu i mladším!

 

 

* Od 18. do 25. 1. 2017 se modlíme za sjednocení křesťanů dle ustanovení Ježíše Krista.

 

 

* Náboženství pro 6. -9. třídu bude ve středu 25. 1. 2017 v 18:00 na Faře v Hradčovicích.

* Nábož. pro dospělé bude v pátek 27. 1. 2017 NEBUDE!

* HNUTÍ MODLITBY MATEK ve Farnosti Hradčovice srdečně zve všechny maminky, babičky, prababičky a všechny, kteří se chtějí modlit za děti a mládež, na Modlitební triduum, které se uskuteční v pátek 27. 1. 2017 večer po mši svaté, v sobotu 28. 1. ve 14:00 a v neděli 29.1. s adorací Nejsv. Svátosti ve 14:00 vždy v kostele v Hradčovicích. S sebou Kancionál.

* Jste zváni na Hromniční pouť matek do Šternberka v sobotu 4. 2. 2017. Z Uherského Brodu bude vypraven autobus, na který se co nejdříve přihlaste telefonicky nebo osobně v prodejně Gloria v Uh. Brodě. Více na plakátku na nástěnce u Fary.

* Ve čtvrtek 2. 2. 2017 v 18:00 bude 1. schůzka rodičů a dětí, které se připravují k Prvnímu svatému přijímání. Setkání se koná na OÚ v Hradčovicích. Rodiče přítomní na nedělní mši sv., vyzvedněte si, prosím, pozvánku po mši v sakristii. Děkujeme. Budeme se těšit.

 

 

a1

ŽEHNÁNÍ NOVÉHO HASIČSKÉHO VOZU  SDH HRADČOVICE

Fotka uživatele Foto Jiří Macek.

 

BIŘMOVÁNÍ 2016