Ohlášky a bohoslužby

Informace  na  farních  stránkách  jsou  aktualizovány  na  základě  obdržení podkladů z  farního úřadu. V  případě, že údaje  chybí, kontaktujte farní úřad (tel. 733 740 016 Otec Vojtěch Daněk) nebo se podívejte do vývěsních skřínek  naší farnosti. V případě nalezených chyb na stránkách pište prosím na marketabuckova@email.cz .

Aktualizace  pořadu bohoslužeb  a  ohlášek  na  další  týden probíhá  v pondělí.

 

„ Důvěřujme Bohu, Jemu na nás záleží. “

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Pondělí 12.3.  
Úterý 13.3. Výroční den volby papeže Františka
(2013) 266. papež
 –
Středa 14.3.  –
Čtvrtek 15.3.
Pátek 16.3.  15:00 pohřeb paní Ševčíkové z Drslavic
Sobota 17.3.  Sv. Patrika, biskupa   
Neděle 18.3.   5. neděle postní 7:30   Za farníky
10:00

 

14:00 

 Za živé a † Josefy z farnosti

 

pobožnost křížové cesty

 

 

Kostel se otevírá 40 minut před bohoslužbou.

Růženec se modlí 30 minut  před začátkem mše svaté

Trvalá změna začátku bohoslužeb ve všední dny. Večerní mše sv. ve všední dny od úterý do pátku bude v zimním čase vždy v 17.30h

Bohoslužby v tomto týdnu jsou zrušeny. Po dobu nepřítomnosti duchovního správce pro případ
pohřbu nebo zaopatřování, obraťte se na duchovní správu v Prakšicích. Telefonní číslo je ve
vývěsce před farou.

farní úřad PRAKŠICE – mobil: 725 175 214

 

Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti,
sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Také ti, kdo v této době přijímají svátost
manželství, mají při svatbě pamatovat na vážný ráz této liturgické doby.

 

 

 

 

Pust-plakat

http://ubmladez.wz.cz/

POstní DĚkanátní Setkání mládeže
Po dvou letech přichází čas na další PODĚS aneb POstní kanátní Setkání mládeže! Pokud je ti 14 – 30 let, nenech si ujít tuto skvělou a jedinečnou akci – čeká tě nabitý program, ve kterém nebudou chybět zajímavé workshopy nebo katecheze o. biskupa Nuzíka!

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

ČAS A MÍSTO KONÁNÍ AKCE: sobota 24. 3. 2018, Uherský Brod
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA AKCI probíhá od 24. 2. do 10. 3. 2018 na odkazu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl1h4QdgrhaFvPal2GaR_jzBTCHy8maVQ
NKngbgzJ4bTnMrg/viewform?c=0&w=1
!!! JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT PŘEDEM !!!
Přihláška je závazná. Pro případné odhlášení z vážných důvodů se ozvi na animaub@seznam.cz.

V den konání akce se všichni přihlášení ohlásí na registračním stánku, který bude umístěn před farním kostelem v UB od 9:00. Zde po zaplacení vstupného dostanete PODĚSácké jmenovky a PODĚSoví obědvači také lístky na jídlo. registrační stánek bude uzavřen v 9:25.

ZAHÁJENÍ proběhne v 9:30 ve farním kostele v UB. Prosíme všechny účastníky o dochvilnost!
OBĚD je zajištěn na Charitě v UB. Pokud o něj máte zájem, zaklikněte tuto možnost v přihlašovacím formuláři.
VSTUPNÉ je 70 Kč s obědem a 50 Kč bez oběda, hradí se na místě v registračním stánku.
OBČERSTVENÍ během akce je zajištěno.
UKONČENÍ akce bude v odpoledních hodinách přibližně v 16 hodin (čas ještě upřesníme).

TĚŠÍME SE NA TEBE!
Tým AnimaUB

   

Fotografie z naší farnosti naleznete na

https://picasaweb.google.com/115147679506214094933

nebo

https://get.google.com/albumarchive/115147679506214094933?source=pwa