Main Menu

PDF Print E-mail

Informace  na  farních  stránkách  jsou  aktualizovány  na  základě  obdržení

podkladů z  farního úřadu. V  případě, že údaje  chybí, kontaktujte farní úřad

(tel. 733 740 016 Otec Zdeněk Gerhard Klimeš) nebo se podívejte do vývěsních

skřínek  naší farnosti. V případě nalezených chyb na stránkách pište prosím

na CLOAKING .

Naše  farní  stránky  jsou  v  rekonstrukci a  momentálně  běží  v  omezeném

režimu,není proto k dispozici menu v levé polovině (rozpis úklidů, kontakty,

historie apod.). Aktualizace  pořadu bohoslužeb  a  ohlášek  na  další  týden

probíhá  v neděli večer.

 

"Objevujme skutečnou krásu a sílu mocné modlitby

svatého Růžence."

 

 


Den
Liturgická oslava Hodina Bohoslužby

Pondělí  17.10.

památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 18:00

 

za +Jana Zálešáka, za živou a zemřelou rodinu

Zálešákovu a Zivnůstkovu

D 152

 


Úterý  18.10.

svátek sv. Lukáše, evangelisty -

Středa 19.10. památka sv. Pavla od Kříže, kněze

18:00

 

za zemřelého Pavla Sevčíka

 

Čtvrtek 20.10. votivní mše sv. ke cti sv. Lukáše, evangelissty

18:00


za Miroslava Kadlčíka, rodiče Hanáčkovy
a Kadlčíkovy, za Boží požehnání pro celou rodinu
H212

Pátek  21.10.
památka bl. Karla Rakouského, císaře
17:00


za Jana Nevařila, dvoje rodiče
a za Duše v očistci
V45

 


Sobota  22.10.


mše svatá z Hodů Všech svatých


17:00

 


za živé a zemřelé farníky

Neděle 23.10. HODY PATROCINIA farního kostela Všech svatých

sbírka na misie

7:00

 

za všechny, kteří jakkoli pomáhají ve farnosti,

za jejich rodiny a ana jejich úmysly

  


9:00
za mládež z farnosti Hradčovice


Kostel se otevírá 40 minut před bohoslužbou.

Růženec se modlí 30 minut  před začátkem mše svaté

 

 

Fotografie z naší farnosti naleznete na

https://picasaweb.google.com/115147679506214094933

přidána fotogalerie z Prvního svatého přijímání, Turzovky  a farní pouti

 

* V sobotu 22. 10. 2016 ve 13:00 hodlají v kostele v Hradčovicích uzavřít církevní manželství pan Morgan Drevet ze St. Paul (Fr.)

a slečna Eliška Josková z Hradčovic. Přejeme Boží požehnání!

 

 

 

* Od poloviny listopadu plánujeme otevřít Náboženství na faře pro školáky od 6. do 9. tř., kteří nemají možnost chodit do náboženství jinde.

Zájemci se, prosím, nahlaste v sakristii či na faře.

 

* Vzadu v kostele jsou plakátky s mládežnickými akcemi v našem děkanátu Uh. Brod.

 

* Zveme kluky od 1. třídy, kteří by chtěli sloužit Pánu Bohu jako ministranti, aby se k této pěkné, důstojné a zodpovědné

službě nahlásili panu farářovi nebo Vaškovi Pochylému. Děkujeme.

 

 

* Nemocné navštívíme se Svatým přijímáním

na Lhotce v úterý 18. 10. od 10:00 (pan farář),

v Drslavicích ve čtvrtek 20. 10. od 8:30 (pan farář). Děkujeme nemocným za modlitby!

 

*Je k dispozici kalendář děkanátu Uherský Brod za 55,-- Kč.

 

 

 

 

 

http://www.kalendar-dekanatu-ub.maweb.eu/


 


 

 

 

*Víkendové duchovní obnovy pro seniory na Velehradě a sv. Hostýně najdete na http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/6

 

*Aktuality z centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého na http://www.rodinnyzivot.cz/


*Přehled exercicií na sv. Hostýně na http://www.hostyn.cz/exercicie.htm


*AKCE pořádané na Velehradě najdete na http://www.velehradinfo.cz/kalendar-akci

 

 

 

 
 

Hledání