Ohlášky a bohoslužby

Informace  na  farních  stránkách  jsou  aktualizovány  na  základě  obdržení podkladů z  farního úřadu. V  případě, že údaje  chybí, kontaktujte farní úřad (tel. 733 740 016 Otec Zdeněk Gerhard Klimeš) nebo se podívejte do vývěsních skřínek  naší farnosti. V případě nalezených chyb na stránkách pište prosím na marketabuckova@email.cz .

Aktualizace  pořadu bohoslužeb  a  ohlášek  na  další  týden probíhá  v neděli večer nebo v pondělí ráno.

 

 

 „ Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. “

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Pondělí  22.5.  Památka sv. Rity z Cascie, řeholnice  

16:00

pohřební mše svatá za zemřelou Annu Pilkovou z Veletin 49
Úterý 23.5.
Středa 24.5.  Den modl. za Církev v Číně  18:00 Za + Vladislava Novotného, + sestru, za živou a + rodinu Novotnou

19:00 náboženství pro 6.-9.třídu 

Čtvrtek 25.5.  Slavnost Nanebevstoupení Páně  18:00 Za rodiče Buráňovy a Beníčkovy, jejich syny, vnuka Libora a za Duše v očistci L121
Pátek 26.5.  Památka sv. Filipa Neriho, kněze 18:00 Za + Miloslava Machálka, rodiče Machálkovy, Zajícovy a syna, Františku Štěrbovou a manžela L73

po mši svaté nácvik na První svaté přijímání

19:00 náboženství pro dospělé není 

Sobota 27.5. 18:00

Veletiny

Za Marii Šturalovou a dceru L16
Neděle 28.5.  

7. neděle velikonoční

První svaté přijímání

14:00 májová pobožnost Drslavice

 

7:30 Za živé a + členy Živého růžence
10:00  Za prvokomunikanty a jejich rodiny

Kostel se otevírá 40 minut před bohoslužbou.

Růženec se modlí 30 minut  před začátkem mše svaté

 

* Nácvik na 1. svaté přijímání v naší Farnosti bude v pátek 26. 5. 2017 po večerní mši svaté.

* V sobotu 27. 5. 2017 bude od 8:30 Kající pobožnost s prvokomunikanty spojená s jejich první Svátostí smíření. Poté mohou přistoupit ke sv. zpovědi také jejich rodiče a kmotři. V neděli 28. 5. 2017 při hrubé mši svaté se u nás koná První svaté přijímání. Rodiče, kmotři a rodinní příslušníci našich prvokomunikantů mají příležitost ke zpovědi také v týdnu přede mší sv. či po domluvě.

* Připomínáme možnost přihlášení se na celostátní setkání mládeže v Olomouci 15.-20. 8. 2017. Zvýhodněná cena CZK 950,– platí pro nahlášení se do 31. 5. 2017. Poté se cena navyšuje. Jeďte!

* „Všechny letošní tříkrálové koledníčky zveme na příjemnou odměnu – Plavání v CPA Delfín Uherský Brod. Každý koledník do 18ti let má volný jeden vstup na 1,5 hodiny (Čas nelze rozdělit na více částí ani přesunout na jinou osobu, 1 koledník má zdarma 1 vstup na 90 minut. Osoby nad 18 let a osoby, které nekoledovaly, si musí vstupné uhradit samy.). Pro děti bude připraven doprovodný program. Vyhlašujeme 2 termíny – 22.5. a 29.5. vždy 15:00-17:00, kdy lze této akce využít. Svůj zájem o termín prosím hlaste na email či telefon:jana.haluzova@uhbrod.charita.cz, 724 651 281 (stačí sms).

* Ve čtvrtek 1. 6. 2017 bude na Faře v Hradčovicích v 19:00 setkání Pastorační a Ekonom. rady.

* Náboženství pro 6. -9. třídu bude ve středu 24. 5. 2017 v 19:00 na Faře v Hradčovicích.

* Náboženství pro dospělé z důvodu nácviku na 1. sv. přijímání NEBUDE!

* O nedělích v květnu budou tradiční Májové pobožnosti u našich kaplí. V neděli  28. 5. v Drslavicích. Půl hodiny Před Májovou pobožností se lidé pomodlí Svatý růženec. Děkujeme za Vaši snahu posvěcovat sebe i druhé!

* Májové pobožnosti jsou vždy ve všední den kromě úterý po mši svaté.

* Prosíme rodiče, aby posílali chlapce v pondělí a středu a děvčata ve čtvrtek a pátek na 17:30 do kostela modlit se růženec. Týká se to 3. třídy. I ostatní přijďte svěřit svůj život ochraně P. Marie.

 

 

 

* Ke 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě a 770 výročí 1. písemné zmínky o Hradčovicích chceme umístit před kostel sochu Panny Marie Fatimské v životní velikosti. Kdo chce na sochu přispět, může dát dar do krabičky v kostele nebo přímo knězi. Děkujeme.

tabor 2017

 

 

Fotka uživatele Uherskobrodský děkanát.

 

 

 

MŠE SVATÁ ZA HASIČE Z FARNOSTI HRADČOVICE 30.4.2017

Fotka uživatele Drslavice.

 

 

ŽEHNÁNÍ NOVÉHO HASIČSKÉHO VOZU  SDH HRADČOVICE

Fotka uživatele Foto Jiří Macek.

 

BIŘMOVÁNÍ 2016

Fotografie z naší farnosti naleznete na

https://picasaweb.google.com/115147679506214094933

Přidány následující fotogalerie, odkaz si zkopírujte do prohlížeče.

KOLEDOVÁNÍ VE VELETINÁCH    https://photos.google.com/share/AF1QipNIFzqX6jRwUEQImcqR0MIPxdxzGYqb2wfG_TOAb7qVhVHIkOUXe_nGaFYcpWDk-w?key=OWE4MmpXNFR4eXZuTUpqb183OHFpNkJiTzg3OGtR

DRSLAVICE ZPÍVÁNÍ U KAPLIČKY  https://photos.google.com/share/AF1QipOXT1wrDHGZLzGgCiYIjTEr6SEmvqprZhSfbiXQFPWYJbAhetw9umyj3p2xlhsb1Q?key=R0htOVZYSDRwQlBGX21aQU15cGpoWGJKZ3NKSTRn