Ohlášky a bohoslužby

Informace  na  farních  stránkách  jsou  aktualizovány  na  základě  obdržení podkladů z  farního úřadu. V  případě, že údaje  chybí, kontaktujte farní úřad (tel. 733 740 016 Otec Vojtěch Daněk) nebo se podívejte do vývěsních skřínek  naší farnosti. V případě nalezených chyb na stránkách pište prosím na marketabuckova@email.cz .

Aktualizace  pořadu bohoslužeb  a  ohlášek  na  další  týden probíhá  v neděli večer nebo v pondělí ráno.

 

„ Důvěřujme Bohu, Jemu na nás záleží. “

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Pondělí 18.9.
Úterý 19.9. Sv. Januária,
biskupa a mučedníka
18:00 Za † rodiče Nevařilovy a † rodinu
H 211
Středa 20.9. Památka sv. Ondřeje Kim
Taegona, kněze, Pavla Chong
Hasanga a druhů, mučedníků
 18:00 Za † Františku Kadlčíkovou, manžela a dva
syny, snachu, zetě a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu      H 154
Čtvrtek 21.9. Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty
18:00 Za těžce nmocného bratra a Boží ochranu pro
živou rodinu     H 195
Pátek 22.9. 18:00 Za † rodiče Šimona a Marii Šobáňovy, † syna
Josefa a manželku Marii a Boží ochranu pro
živou rodinu      H 97
Sobota 23.9. Památka
sv. Pia z Pietrelciny, kněze
7:00   volný úmysl
Neděle 24.9. 25. neděle v mezidobí

 

7:30  Za živé a † členky živého růžence
10:00    za farníky

Kostel se otevírá 40 minut před bohoslužbou.

Růženec se modlí 30 minut  před začátkem mše svaté

*V sobotu 23.09.2017 v kapli v Veletinách hodlají uzavřít církevní sňatek pan František Koníček,
bydliště: Vlčnov a slečna Šárka Hrubošová, bydliště: Veletiny.

*Všechny maminky, babičky, tetičky jsou zvány společenstvím „Modlitby Matek“ na modlitební
triduum – tedy třídení:  

pátek 22.9. po večerní mši sv.
sobota 23. 9. v 17.00h
neděle 24. 9. ve 14.00h

v uvedené dny a časy vždy ve farním kostele v Hradčovicích.

*Na tradiční růžencovou pouť zve farnost Uherský Brod. Zvláště je vítána účast krojovaných (jako
vloni).

*Na stolku u nástěnky je je formulář pro přihlášku na biskupské svěcení. Koná se v sobotu
14.10.2017 v Olomouci. Zájemci zapište se , abychom mohli přizpůsobit objednávku autobusu.
Cena 200,– Kč na osobu.

*Na příští rok 2018 bude na podzim vydán Děkanátní kalendář s fotografiemi i z naší farnosti.

 

Milí dobrodinci a přátelé Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci,

posílám vám srdečný pozdrav jménem bohoslovců a představených Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci na počátku nového školního roku 2017/2018, který každoročně bohoslovci začínají duchovním cvičením – exerciciemi na Velehradě a od 18. září také studiem na Cyrilometodějské teologické fakultě univerzity Palackého v Olomouci.

Tímto listem vám chci vyjádřit svoji vděčnost a vyslovit upřímné Pán Bůh odplať za všechny vaše modlitby a oběti, mezi něž patří i dobrovolné dary z vašich polí a zahrad a další hmotné i finanční dary, jimiž podporujete bohoslovce na jejich cestě přípravy ke kněžství.

Protože zřizovatelem kněžského semináře je církev nikoliv stát, kněžský seminář je odkázán jen na finanční dary věřících a případných sponzorů. Jsme si toho všichni vědomi, a proto pamatujeme v modlitbách a při bohoslužbách na dobrodince kněžského semináře, kteří nám pomáhají hmotně i duchovně. Každé pondělí je v seminární kapli sv. Cyrila a Metoděje obětována mše svátá za vás – dobrodince.

Prosím vás také o každodenní modlitbu za nová kněžská povolání, aby se i z vaší farnosti rozhodli mladí věřící následovat Ježíše ve službě Jemu a Jeho církvi. V letošním školním roce se připravuje ke kněžství ve všech pěti ročnících za Arcidiecézi olomouckou 14 bohoslovců.

S vděčností a přáním doba a pokoje Vám žehná

P. Pavel Stuška, rektor kněžského semináře

 

Fotka uživatele Uherskobrodský děkanát.

 

Fotka uživatele Uherskobrodský děkanát.

 

 

PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD

https://goo.gl/photos/JitDT5DyuPsash1T8

 

MŠE SVATÁ U KOPÁNKY

https://goo.gl/photos/NJ4JcZnusuP9oKsB9

 

 

Fotografie z naší farnosti naleznete na

https://picasaweb.google.com/115147679506214094933

nebo

https://get.google.com/albumarchive/115147679506214094933?source=pwa