Ohlášky a bohoslužby

Informace  na  farních  stránkách  jsou  aktualizovány  v pondělí. V případě nesrovnalostí pište, prosím, na marketabuckova@email.cz, v případě jiných potřeb kontaktujte farní úřad (tel. 733 740 016 Otec Vojtěch Daněk) nebo se podívejte do vývěsních skřínek  naší farnosti.

Od nového roku 2019 fungují nové webové stránky farnosti www.farnosthradcovice.cz, které se postupně doplňují a nahradí tyto stávající, které budou asi po prvním čtvrtletí ukončeny.

 

 

„ Důvěřujme Bohu, Jemu na nás záleží. “

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Pondělí 14.1.
Úterý 15.1.   17:30 Za † Rostislava Šrámka a Boží požehnání pro živou rodinu                ­H 240
Středa 16.1.    17:30 Za † Cyrilku a Jana Hrubošovy, Františku Machalovou, živou rodinu a duše v čistci      D 1­92
Čtvrtek 17.1. Památka sv. Antonína, opata 17:30 Za pomoc při potížích seniorského věku, dar zdraví a pevné víry pro celou farnost D
Pátek 18.1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křes­ťanů 17:30 Za † Josefa Šobáně, manželku Marii, rodiče z obou strans prosbou o další ochranu a pomoc Boží  (z 10.01)           H 97
Sobota 19.1. 7:30 Za † Marii Sopúškovou, rodiče, bratra a tetu Anežku (z 11.01.)
Neděle 20.1. 2. neděle v mezidobí 7:30  za farníky
10:00 Za † Boženu Pijáčkovou, manžela a duše v očistci                           H 31

 

 

Kostel se otevírá 40 minut před bohoslužbou.

Růženec se modlí 30 minut  před začátkem mše svaté

Biblická hodina bude v úterý po večerní mši svaté.

Náboženství na faře bude ve středu v 18.15h

Schůze ekonomické rady bude ve čtvrtek na faře po večerní mši sv

Týden modliteb za jednotu křesťanů začíná v pátek o Památce PM Matky jednoty.

Příští neděli věnujeme bilancování za období od pololetí 2017 do konce r. 2018.

Návštěvy nemocných se uskuteční až v měsíci únoru budou spojeny s pomazáním nemocných.

Bilance udělených svátostí za rok 2018
křty 18  
sňatky 4  
1. sv. přijímání 16  
pomazání nemocných 93  
pohřby 16  
  10 z toho zaopatřených
počet pravidelných návštěv nemocných za měsíc
  31  

 

WC bude nadále trvale uzamčeno. Klíček od WC bude během bohoslužeb k dispozici v sakristii.

 

 

 

 

HODY 2018 https://hradcovicefarnost.rajce.idnes.cz/HODY_2018/

 

 

Fotografie z naší farnosti naleznete na

https://hradcovicefarnost.rajce.idnes.cz/

https://get.google.com/albumarchive/115147679506214094933?source=pwa

https://get.google.com/albumarchive/115147679506214094933