Ohlášky a bohoslužby

Informace  na  farních  stránkách  jsou  aktualizovány  na  základě  obdržení podkladů z  farního úřadu. V případě nesrovnalostí pište, prosím, na marketabuckova@email.cz, v případě jiných potřeb kontaktujte farní úřad (tel. 733 740 016 Otec Vojtěch Daněk) nebo se podívejte do vývěsních skřínek  naší farnosti.

Aktualizace  pořadu bohoslužeb  a  ohlášek  na  další  týden probíhá  v pondělí.

 

„ Důvěřujme Bohu, Jemu na nás záleží. “

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Pondělí 14.5.  Svátek sv. Matěje, apoštola
Úterý 15.5. 18:00  Za † rodiče Nevařilovy a Halovy a za celou živou i † rodinu     H 111
Středa 16.5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 18:00  Za † Rostislava Šrámka a † rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou i † rodinu      L 72
Čtvrtek 17.5.   18:00 Za kněze a kněžská povolání
spol.      „MM“
Pátek 18.5. Sv. Jana I., papeže a mučedníka 18:00  Za † Josefa Šrámka a † rodinu Šrámkovu a Šimkovu V195
Sobota 19.5. 7:00  Za † Karla Zajíce, rodiče, za † rodinu
Řezníčkovu a Lokajovu a Boží ochranu pro živou rodinu H 21
Neděle 20.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

7:30   Za † rodiče Šrámkovy, bratra Františka a živou rodinu   L 38
10:00 za „šedesátníky“

 

 

Kostel se otevírá 40 minut před bohoslužbou.

Růženec se modlí 30 minut  před začátkem mše svaté

Májové pobožnosti v týdnu vždy před večerní mši sv. (kromě pátku).

Další setkání dětí před 1. sv. přijímáním v pátek 18.05.2018 v 17.30h v kostele.

Dopředu upozorňujeme, že z organizačních důvodů nelze uskutečnit průvod Božího Těla v neděli.
Uskuteční se v den slavnosti ve čtvrtek 31.05.2018 po večerní mši sv.

 

Každoroční farní den se uskuteční v sobotu 9. června na Provodově.

 

 

ROZPIS BOHOSLUŽEB ZA JUBILANTY
Římskokatolické farnosti HRADČOVICE 2018

neděle 6. 5.
6. neděle velikonoční  –  10.00 Za čtyřicátníky
neděle 13. 5.
7. neděle velikonoční – 10.00 Za padesátníky
neděle 20. 5.
Slavnost Seslání Ducha Svatého – 10.00 Za šedesátníky
neděle 3. 6.                                                                                                                           Slavnost Těla a Krve Páně – 10.00 Za pětašedesátníky
neděle 10. 6.
10. neděle v mezidobí – 10.00 Za sedmdesátníky
neděle 17. 6.
11. neděle v mezidobí – 10.00 Za pětasedmdesátníky
neděle 24. 6.                                                                                                                     Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 10.00 – Za osmdesátníky a starší

 

POUŤ ZAŠOVÁ 2018    https://photos.app.goo.gl/npAlURD9URJMisZn2

 

Fotografie z naší farnosti naleznete na

https://picasaweb.google.com/115147679506214094933

nebo

https://get.google.com/albumarchive/115147679506214094933?source=pwa