Ohlášky a bohoslužby

Informace  na  farních  stránkách  jsou  aktualizovány  na  základě  obdržení podkladů z  farního úřadu. V případě nesrovnalostí pište, prosím, na marketabuckova@email.cz, v případě jiných potřeb kontaktujte farní úřad (tel. 733 740 016 Otec Vojtěch Daněk) nebo se podívejte do vývěsních skřínek  naší farnosti.

Aktualizace  pořadu bohoslužeb  a  ohlášek  na  další  týden probíhá  v pondělí.

 

„ Důvěřujme Bohu, Jemu na nás záleží. “

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Pondělí 19.11.
Úterý 20.11. 7:30 Za dvoje † rodiče a Boží požehnání pro živou
rodinu V 43
Středa 21.11. Památka Zasvěcení
Panny Marie v Jeruzalémě
17:30 Za † Libora Beníčka, jeho prarodiče, duše v očistci a za Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu L 121
Čtvrtek 22.11. Památka sv. Cecílie, panny
a mučednice
17:30 Za † rodiče z obou stran, tři bratry a Boží ochranu pro živou rodinu H 195
Pátek 23.11. Sv. Klementa I., papeže a mučedníka, Sv. Kolumbána, opata 17:30 Na poděkování za přijaté dary v uplynulých letech s prosbou o ochranu a pomoc do dalších let L 109
Sobota 24.11. Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků 17:30

Veletiny

Za † Vladimíra a Annu Pilkovy a živé rodiny
Neděle 25.11. Slavnost Ježíše Krista Krále 7:30  Za živé a † členky živého růžence
10:00 za farníky

 

 

Kostel se otevírá 40 minut před bohoslužbou.

Růženec se modlí 30 minut  před začátkem mše svaté

 

Začala oprava varhan, které budou mimo provoz pravděpodobně do adventu. Po dobu oprav budou nahrazeny elektrofonickým nástrojem.

 

Se změnou času dochází také ke změně pořadu bohoslužeb. Večerní mše sv. ve všední dny pravidelně v 17.30h, ranní mše sv. v sobotu v 7.30h.

Biblická hodina je v úterý v kostele v 18.00h.
Náboženství na faře ve středu v obvyklých 18.15h.
Mše sv. ve Veletinách je v sobotu v 17.30h

Služby na úklid sněhu: Pod kůrem je tabulka na rozpis. Ochotní pomocníci, prosíme, zapiště se!   

 

HODY 2018 https://hradcovicefarnost.rajce.idnes.cz/HODY_2018/

 

 

Fotografie z naší farnosti naleznete na

https://hradcovicefarnost.rajce.idnes.cz/

https://get.google.com/albumarchive/115147679506214094933?source=pwa

https://get.google.com/albumarchive/115147679506214094933