Ohlášky a bohoslužby

Informace  na  farních  stránkách  jsou  aktualizovány  na  základě  obdržení podkladů z  farního úřadu. V  případě, že údaje  chybí, kontaktujte farní úřad (tel. 733 740 016 Otec Zdeněk Gerhard Klimeš) nebo se podívejte do vývěsních skřínek  naší farnosti. V případě nalezených chyb na stránkách pište prosím na marketabuckova@email.cz .

Aktualizace  pořadu bohoslužeb  a  ohlášek  na  další  týden probíhá  v neděli večer nebo v pondělí ráno.

 

 

„„ Nedívám se jako člověk… Hospodin vidí do srdce! ““

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Pondělí 27.3.  18:00 Za + Annu Vlkovou, manžela, syna a za Duše v očistci, na které nikdo nepamatuje V200

 

Úterý 28.3.
Středa 29.3.  18:00 Za Marii Rousovou, manžela a ostatní příbuzné V210

 

náboženství pro 6.-9.třídu není

Čtvrtek 30.3.  18:00 Za + manželku Marii, + syna Františka, + rodinu Chvílovu a Zemkovu, za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu H205

 

Pátek 31.3. 18:00 Za pomoc při potížích seniorského věku, dar zdraví a dar pevné víry pro celou farnost Seniorky L

19:00 náboženství pro dospělé na faře

Sobota 1.4.  

7:00

 

 

Za dar víry, ochranu Panny Marie, zdraví, mír a pokoj na zemi H56
Neděle 2.4.  

5.neděle postní

 14:00 křížová cesta

7:30 Za živé a + farníky
10:00 Za Libuši a Františka Prchlíkovy a + rodinu z obou stran D117

 

Kostel se otevírá 40 minut před bohoslužbou.

Růženec se modlí 30 minut  před začátkem mše svaté

* Za kalendářní rok 2016 bylo ve farnosti Hradčovice: 19 křtů, 15 církevních sňatků a 13 pohřbů.

* Postní almužna 2017 začíná popel. stř. – 1.3., končí květ. nedělí – 9.4. – krabičky vzadu.

* Charita Uh. Brod vyhlašuje postní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie pro lidi v nouzi z našeho regionu. Přispět můžete ve čtvrtek 30. 3. 2017 v Drslavicích od 16:00 – 16:10 na parkovišti před Jednotou, v Hradčovicích od 16:15 – 16:25 na parkovišti před Jednotou a ve Veletinách od 16:30 – 16:40 u Kapličky. Velmi děkujeme! Viz. plakátky na nástěnkách!

* V sobotu 1. 4. 2017 využijte, prosím, příležitost k předvelikonoční Svátosti smíření v době 14:00 – 16:00. Přijede 6 cizích zpovědníků. Velikonoce jsou největší svátky roku. Jsme vděčni za Ježíšovu Oběť na kříži podanou za naše ( i Tvé!) hříchy. Ve svaté zpovědi se tyto hříchy (zlo) odpouštějí. Rodiče, pošlete, prosím, děti ke Sv. zpovědi a dejte jim sami dobrý příklad.

* V pondělí 3. 4. 2017 bude pro celou farnost v kostele při mši svaté udělována hromadně svátost nemocných. Tuto svátost přijímají lidé starší 65ti let a vážně nemocní. Nutná je sv. zpověď. Zájemci, zapište se, prosím, na lístečky uložené na oltáři u Božského Srdce Páně. Vyplněné lístečky přineste, prosím, na mši k udělení této svátosti. Děkujeme.

* V sobotu 22. 4. 2017 jsou ženy a dívky zvány na duchovní obnovu „ Vstoupit srdcem a tancem do růžencových tajemství“ od 9:30 do 17:00 na Obec. úřadě v Hradčovicích. Doprovází sestra Milada, je nutno se přihlásit, oběd bude zajištěn. Více na plakátku.

* Křížové cesty v Době postní o nedělích ve 14:00 v kostele:   2.4. – Společenství rodin; 9.4. – Prvokomunikanti; 14.4. ( Velký pátek) – ministranti s knězem. Děkujeme za vedení a posvěcování sebe i druhých! Je to také příležitost uvědomit si, že Bůh nese s námi naše kříže nemocí a starostí.

* Začala postní doba a v rámci přípravy na Velikonoční svátky budeme jako farnost budovat horu Golgotu a to tak, že si každou neděli vylosujeme úkol na postní týden. Když se nám ho podaří splnit, tak zapíchneme na Golgotu svůj kříž. Vzadu na stolečku jsou připraveny úkoly pro dospělé a děti. Splnění každého úkolu nám také pomůže k vnitřnímu růstu a posvěcení.

* Ke 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě a 770 výročí 1. písemné zmínky o Hradčovicích chceme umístit před kostel sochu Panny Marie Fatimské v životní velikosti. Kdo chce na sochu přispět, může dát dar do krabičky v kostele nebo přímo knězi. Děkujeme.

 

Z POUTI DO FATIMY

Fotka uživatele Stanislav Trtek.

 

 

 

ŽEHNÁNÍ NOVÉHO HASIČSKÉHO VOZU  SDH HRADČOVICE

Fotka uživatele Foto Jiří Macek.

 

BIŘMOVÁNÍ 2016

Fotografie z naší farnosti naleznete na

https://picasaweb.google.com/115147679506214094933

Přidány následující fotogalerie, odkaz si zkopírujte do prohlížeče.

KOLEDOVÁNÍ VE VELETINÁCH    https://photos.google.com/share/AF1QipNIFzqX6jRwUEQImcqR0MIPxdxzGYqb2wfG_TOAb7qVhVHIkOUXe_nGaFYcpWDk-w?key=OWE4MmpXNFR4eXZuTUpqb183OHFpNkJiTzg3OGtR

DRSLAVICE ZPÍVÁNÍ U KAPLIČKY  https://photos.google.com/share/AF1QipOXT1wrDHGZLzGgCiYIjTEr6SEmvqprZhSfbiXQFPWYJbAhetw9umyj3p2xlhsb1Q?key=R0htOVZYSDRwQlBGX21aQU15cGpoWGJKZ3NKSTRn