Ohlášky a bohoslužby

Informace  na  farních  stránkách  jsou  aktualizovány  na  základě  obdržení podkladů z  farního úřadu. V  případě, že údaje  chybí, kontaktujte farní úřad (tel. 733 740 016 Otec Vojtěch Daněk) nebo se podívejte do vývěsních skřínek  naší farnosti. V případě nalezených chyb na stránkách pište prosím na marketabuckova@email.cz .

Aktualizace  pořadu bohoslužeb  a  ohlášek  na  další  týden probíhá  v pondělí.

 

„ Důvěřujme Bohu, Jemu na nás záleží. “

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Pondělí 22.1.  Sv. Vincence,
jáhna a mučedníka
 –
Úterý 23.1.    17:30 Za † P. Jana Zemánka, rodiče Františku a Jana
a za celý rod V 5od 18:00 adorace za volbu prezidenta republiky
Středa 24.1. Památka sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve 
 17:30  Za † Mariana Kukuču
Čtvrtek 25.1. Svátek Obrácení sv. Pavla,
apoštola
 17:30 K Panně Marii ustavičné pomoci za přímluvu a dar zdraví pro živou rodinu L 85
Pátek 26.1.  Památka sv. Timoteje a Tita,
biskupů
 17:30 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání, ochranu a zdraví pro celou živou rodinu L 80
Sobota 27.1. Sv. Anděly Mericiové, panny

mše sv. v kapli ve Veletinách

17:30  Za † Ludmilu Buráňovou, otce, dar zdaví a Boží požehnání pro živou rodinu V 183
Neděle 28.1.   4. neděle v mezidobí 7:30   Za živé a † členky Živého růžence.
10:00   Za živou a zemřelou rodinu

 

Kostel se otevírá 40 minut před bohoslužbou.

Růženec se modlí 30 minut  před začátkem mše svaté

Trvalá změna začátku bohoslužeb ve všední dny. Večerní mše sv. ve všední dny od úterý do pátku
bude v zimním čase vždy v 17.30h

 

Hodinová adorace před vystavenou Nejsv. Svátostí bude v úterý po mši sv. jako odpověď na
výzvu arcibiskupa Mons. Jana Graubnera za zdárnou volbu prezidenta republiky.

Modlitební Triduum (třídení) splečenství „Modlitby matek“

pátek po večerní mši sv.
sobota ve 14.00 hod.
neděle ve 14.00 hod.

„Děkujeme všem koordinátorům, koledníčkům a lidem, kteří tříkrálové koledníčky přijali a jakkoliv
je obdarovali. Letos se v našem děkanátu vybralo rekordních 1.423.934,- Kč. V obcích naší
farnosti: Hradčovice: 29.280,– Drslavice: 24.125,– Lhotka: 15.750,– Veletiny: 21.005,– Výtěžek
sbírky bude zčásti použit na podporu služeb charity Uherský Brod a humanitární aktivity
v zahraničí. Za odměnu jsou zváni všichni koledníčci 2. února do zimního stadionu                                                                         v Uherském Brodě na „tříkrálové bruslení“

 

Pout matek 2018

18.FARNÍ PLES V DRSLAVICÍCH

18. farní ples v Drslavicích / Google Photos

 

 

KOLEDOVÁNÍ VELETINY 2017

 

KOLEDOVÁNÍ VELETINY 2017 / Google Photos

 

ZPÍVÁNÍ U KAPLIČKY

 

ZPÍVÁNÍ U KAPLIČKY 2017 / Google Photos

 

Fotografie z naší farnosti naleznete na

https://picasaweb.google.com/115147679506214094933

nebo

https://get.google.com/albumarchive/115147679506214094933?source=pwa