Úklid

Oltáře hlavní i vedlejší + sochy ničím neutírat ani suchým hadrem, vše je ošetřeno tak, že to odpuzuje prach.

Popř. je možné opatrně oprášit pavučiny prachovkou na dlouhé tyči.

Běžný sobotní úklid:

 • utřít lavice vlhkou švédskou utěrkou (bez saponátu)
 • obětní stůl, křtitelnici, ambon (to co je z mramoru) vlhkou švédskou utěrkou bez saponátu
 • vytřít dlažbu v celém kostele (používá se běžný saponát na dlažbu)
 • v sakristii utřít prach popř. dřevěný nábytek setřít Prontem, v sakristii vytřít dlažbu
 • zarovnat lavice do jedné řady
 • pozametat kolem kostela a před farou
 • v zimním období je vhodné před vytíráním kostela celý kostel vysát (lépe se zbavíte kamínků), vysávání dlažby je vhodnější než zametání
 1. sobotu v měsíci umýt okno v sakristii
 2. sobotu v měsíci utřít lavice Prontem (popř. něčím na dřevo), uklidit suché WC u kostela
 3. sobotu v měsíci celý kostel včetně dlažby a lavic vysát
 4. sobotu v měsíci vytřít za dveřmi na kůru směrem k věži

 

úterní úklid – je možné provést i v sobotu

 •  vytřít a vysát kůr + zkontrolovat co je třeba uklidit

V případě pohřbu nebo při nepříznivém počasí úklid kdykoliv během týdne pokud dochází některý z čistících prostředků, nahlaste to prosím p. Buráńové (v kostele zdobí oltáře)

Klíče je možné předat v sobotu ráno po mši svaté, popř. v pátek večer po mši svaté